Gå til indhold
Strategi for Destination NORD 2021 - 2023

Ny strategi skal sikre 3.000 nordjyske turismearbejdspladser i 2030

23.3.2021
Foto: Destination NORD

En ny ambitiøs strategi fra det tværkommunale destinationsselskab Destination NORD skal sætte skub i turismeudviklingen i Nordjylland og skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

Danmark er meget mere end ”bare Danmark”, og turisme er meget mere end bare mennesker på ferie eller forretningsrejse. Turisme skaber jobs og omsætning samt udvikling og attraktive steder at bo, studere og drive virksomhed. Det gælder ikke mindst i Nordjylland, hvor turismen årligt genererer en omsætning på 17 mia. kr. og 21.000 årsværk. Men Nordjylland har ikke oplevet den samme fremgang som resten af landet, og det skal en ny strategi med overskriften ”Meget mere end bare turisme” fra Destination NORD nu lave om på.

- Mens turismen i Danmark har udviklet sig positivt gennem de sidste 10 år, har vi som destination stort set ikke rykket os. Antallet af overnatninger er kun steget med 1,6 procent, hvilket reelt kan betragtes som en tilbagegang set i lyset af udviklingen i resten af Danmark, fortæller bestyrelsesformand i Destination NORD Karsten Madsen.

- Der er mere end nogensinde brug for at arbejde professionelt og struktureret med at løfte turismen i vores område og indfri det uforløste potentiale. Vi har med vores overnatnings- og oplevelsesudbud kapacitet til at tiltrække de højtforbrugende kultur- og erhvervsturister såvel som den store volumen af kystturister, som skal inspireres til at vælge os og til at opleve mere, når de er her.

Strategien skal sætte retningen for det nyopstartede destinationsselskab, som er en sammenslutning af Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg kommuner, frem mod 2030 og tager udgangspunkt i fem centrale pejlemærker og en række ambitiøse målsætninger, der skal skabe jobs og milliardomsætning i de fire kommuner. Strategien lægger desuden op til en transparent og datadrevet tilgang til regionens turismeudvikling, der skal eksekveres i tæt samarbejde med destinationens turismeaktører.

- Med strategien lægger vi op til samarbejde på tværs af erhverv, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer. Det mener vi, der vil give de stærkeste resultater på sigt, siger direktør for Destination NORD Tonny Skovsted Thorup og fortsætter:

- Derudover bliver vores vigtigste opgave at skabe forretning hos et hårdt trængt erhverv, der i øjeblikket kæmper med konsekvenserne af coronakrisen. Det skal blandt andet ske gennem effektiv markedsføring og fokus på destinationsudvikling og tiltrækning af investeringer. Med udgangspunkt i tidens megatrends og ændrede rejsemønstre og -motiver vil vi understøtte den innovation og de digitaliserede tjenester, der kan generere større omsætning og flere jobs i hele destinationen. Helt konkret forventer vi i fællesskab med erhvervet og kommunerne at kunne skabe 3.000 nye jobs i den nordjyske turismebranche frem mod 2030.

Ifølge tal fra brancheorganisationen HORESTA er der på landsplan forsvundet 30.000 job inden for turismeerhvervet i lyset af coronakrisen.

Meget mere end bare turisme

Direktør og turisme- og oplevelsesøkonomisk ekspert Anna Porse Nielsen fra Seismonaut har været tilknyttet processen med at formulere strategien:

- Der er på alle måder behov for at tænke nyt og kigge innovativt på nye muligheder i Destination NORDs fire kommuner. Det er helt oplagt at arbejde på tværs af geografier, temaer og sektorer, og jeg glæder mig over at se, hvordan man tænker turismen bredere som en del af at skabe attraktive områder i forhold til bosætning, bred erhvervsudvikling og identitet. Det er netop derfor, at denne strategi er meget mere end bare turisme, fortæller hun.

”Meget mere end bare turisme” vil blive præsenteret for interesserede turistaktører i Destination NORD på fire webinarer, der løber af stablen i april måned og danne udgangspunkt for en række initiativer og projekter som skal udmønte strategien i tæt samarbejde med turisme- og oplevelseserhvervet og kommunerne.

Om strategien ”Meget mere end bare turisme”

- Strategien er udarbejdet af Destination NORD og Seismonaut med inddragelse fra nøgleinteressenter fra kommuner og erhverv

- Strategien lægger op til at skabe 3.000 nye turismejobs frem mod 2030

- Strategien udpeger fire stjernedestinationer, der skal drive væksten:

  1. Den lille storby Aalborg
  2. Det unikke Skagen
  3. Enestående Læsø
  4. Kattegatkysten

Udover de 4 geografiske destinationer vil der være et stort fokus på 4 tværgående temaer, som vil binde destinationen sammen:

  1. Kunst, kultur og kulturhistorie
  2. Turisme i naturen
  3. En bæredygtig destination
  4. Mad som afsæt for oplevelser

Om Destination NORD

Destination NORD er blandt Danmarks største destinationsselskaber målt på omsætning, som fordeler sig jævnt blandt destinationens tre forretningsområder kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme med en samlet omsætning på knap 7,5 mia. kr. og knap 10.000 samlede årsværk.

For yderligere information, kontakt venligst:

Finansieret med midler fra

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

 

Mød os her: