Kickstart Innovationen

Foto: Mette Johnsen

Acceleration af digitale løsninger til turismebranchen, så de kommer hurtigere på markedet og gør en forskel.

Kickstart Innovationen er et forløb, der har til formål at kickstarte storbyernes turismeomsætning gennem accelererede udviklingsforløb med udvalgte virksomheder.

Dansk Storbyturisme, som består af Destination Nord, Destination Fyn, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen, har i samarbejde udvalgt 10 virksomheder, som skal deltage i et fire måneders accelerationsforløb.

Projektets formål
I forløbet er nye partnerskaber, eksperimenter med nye teknologier og innovative løsninger i fokus. De 10 udvalgte virksomheder vil udarbejde og teste digitale løsningsforslag på nogle af de udfordringer for turismebranchen, der er opstået i forbindelse med pandemien.

COVID-19 har medført nye behov og adfærdsmønstre for storbyens gæster. Udfordringerne er mange da rejse-, forbrugs- og adfærdsmønstre har ændret sig radikalt, i takt med at COVID-19 restriktionerne er blevet en del af vores hverdag og mindset.

Dansk Storbyturisme har dermed igangsat projektet Kickstart Innovationen, som en del af en fælles, national indsats for at genrejse dansk turisme fra konsekvenserne af corona-pandemien.

Nye digitale produkter skal kickstarte turismen
De 10 udvalgte virksomheder vil indgå i accelerationsforløbet, som fokuserer på udviklingen af digitale produkt- og serviceløsninger, der kan hjælpe med at øge omsætningen hos turismevirksomheder.

Hver virksomhed modtager 175.000 dkk. til ekstern konsulentbistand, som kan skubbe udviklingsprocessen af det produkt eller den service, som virksomheden vil udvikle og sætte på markedet. Det vil være produkter der kan skubbe til den digitale transformation og løsninger der kan løfte turismen ind i den digitale tidsalder.

Kickstart Innovationen projektledes af Wonderful Copenhagen og gennemføres i regi af Dansk Storbyturisme i samarbejde med VisitAarhus, Destination Nord og Destination Fyn. Kickstart Innovationen er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Hvordan er virksomhederne udvalgt?
Udvælgelsen af de 10 virksomheder har taget udgangspunkt i nedenstående udvalgte kriterier og blev bedømt af et nøje udvalgt ekspertpanel, bestående af tre eksperter inden for teknologi, forretningsudvikling samt bæredygtighed. De tre eksperter blev assisteret af en ekspert fra hver storby, med kendskab til storbyen og dens turisme. 

 • Efterspørgsel – Hvem er målgruppen og hvad er deres behov for løsningen?
 • Modenhed – Er løsningen blot en tanke eller er der allerede noget som kan testes? 
 • Eksekveringstid – Hvor lang tid vil det tage at implementere?
 • Merforretning - Bidrager løsningen til at andre virksomheder kan skabe forretning og/eller kan andre virksomheder bygge ovenpå løsningen?
 • Skalerbarhed – kan løsningen skaleres i Danmark og/eller internationalt?
 • Bæredygtighed – er der et socialt eller klimaorienteret aspekt i løsningen?
 • Teamet – har teamet de relevante kompetencer til at realisere løsningen?
 • Virksomheden – er virksomheden rustet til at deltage i accelerationsforløbet? 

Plan for accelerationsprocessen
Accelerationsforløbet begynder mandag den 1. marts 2021 og løber til og med onsdag den 30. juni 2021.

Accelerationsprocessen begynder med to dages bootcamp, hvor der vil blive lavet en udviklings- og handlingsplan for de fire måneders acceleration. Her kortlægges bl.a. hvad skal der arbejdes med, hvilke konsulenter skal der inddrages i processen og hvordan skal løsningen testes.

De fire måneders forløb vil være individuelt fra virksomhed til virksomhed, men fælles er, at der skal afsættes tid internt i virksomheden til at arbejde med produkt og service design.

I maj 2021 vil alle deltagende virksomheder samles og pitche deres produkt over for hinanden.

Accelerationsforløbets final destination vil være den 30. juni 2021

Overordnet forløb 2021

 • 1. og 2. marts: Kickstart bootcamp
 • Marts - juni: Produkt og service design
 • Maj: Pitch runde
 • 30. juni: Final destination

Mød os her: